مراکز پخش

_

دفتر مرکزی

نام فروشگاه
انتشارات جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
آدرس
تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، سالن شهدا
تلفن
02188991164
_

مراکز تهران

نام فروشگاه
انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
آدرس
تهران، خیابان 16 آذر، جهاد دانشگاهی تهران
تلفن
02161112760
_

مراکز شهرستان

نام فروشگاه
شهر کتاب داروگ
آدرس
اصفهان، مبارکه، خیابان امام خمینی، روبروی بانک تجارت
تلفن
03152409203
صفحه اصلیسوالاتتماسارتباط با ما